Els documents del frustrat pacte de govern entre IpR-AM i CiU

ESBORRANY DE PACTE DE GOVERN IPRAM-CIU (Juny 2011)

INTRODUCCIÓ:

Després de la consolidació de la democràcia al nostre país, i tenint en compte que aquest poble sempre ha estat governat per independents o per CiU, IPRAM  considera que en aquest moment el millor per al poble és que es faci un govern d’unitat per tal de poder treballar més persones en un projecte comú, ja que els programes electorals de CiU i d’IPRAM són força similars al nostre entendre.

Nosaltres entenem que si es fa un acord de govern per escrit, tal com es fa a la gran majoria d’ajuntaments, en el qual quedessin clares les competències de cadascú, es podria treballar més i millor per al municipi.

Amb l’ànim d’arribar a una resolució del tot satisfactòria d’aquesta situació, nosaltres entenem que l’única solució és clarificant per escrit l’acord de govern que ens permetria fer un pla d’actuació per a la legislatura 2011-2015.

Aquesta proposta de pacte de govern és només un primer esborrany sobre el qual hem de negociar per tal d’intentar arribar a un consens satisfactori per ambdues parts.

 

PROPOSTA D’ACORD DE GOVERN PER PART D’IPRAM:

 

1r.- La força política IPRAM, guanyadora per majoria absoluta en les eleccions municipals a Santa Eulàlia de Riuprimer el maig del 2011, delega les següents regidories o àrees de responsabilitat de govern als regidors electes de CIU:

-Promoció econòmica

-Esports*

2n.- Aquests regidors de CIU serien els representants de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer en els següents òrgans col·legiats:

-Pacte Territorial de Promoció Econòmica Osona Sud – Alt Congost.

-Consell Esportiu d’Osona

3r.- CiU podria triar d’entre els seus regidors el nomenament com a 2n tinent d’alcalde d’aquest municipi.

4t.- A l’hora de confeccionar els pressupostos generals s’haurà de tenir en compte l’opinió dels regidors de CiU. Especialment pel què fa a les seves àrees de govern, on després d’haver consensuat unes línies d’actuació generals amb IPRAM, passaran a ser els màxims responsables i a distribuir-hi els pressupostos destinats en cada actuació concreta en la mesura del possible.

Si es creu convenient i alguna actuació és únicament d’iniciativa de CiU, es podrà difondre signant amb el nom de la regidoria seguit del nom de l’ajuntament.

Així mateix, els regidors, podran disposar de l’aparell logístic i el personal de l’ajuntament sempre que ho creguin convenient en fer actes per al poble (sempre que no siguin partidistes o particulars).

En les àrees que governen, els regidor han de tenir capacitat per crear complicitats amb les entitats municipals i supramunicipals que creguin convenients. Especialment pel què fa en crear sinèrgies amb entitats esportives i empreses.

5è.- Els regidors de CiU podran expressar lliurement la seva opinió als mitjans de comunicació (exceptuant la web de l’ajuntament), signant les opinions de la següent manera: “nom, Regidor de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per CiU”.

6è.- De totes les qüestions que no quedin reflectides en l’acord de govern, ni consensuades favorablement entre el nostre grup municipal i el grup municipal de CiU, el nostre grup en queda alliberat de qualsevol compromís podent-nos posicionar en el sentit que creguem convenient. I evidentment poder-les votar lliurement als plens.

7è.- En el cas de les mocions als plens, preferiríem que sempre es mirin de presentar conjuntament, però parlant-ne abans, i en cas de no arribar a acords ens comprometem que si CiU ho creu oportú podrà presentar-ne de pròpies als plenaris.

CONCLUSIONS:

Aquest acord, creiem que s’hauria de concretar en un Programa d’actuació Municipal 2011-2015 (establint prioritats d’actuació política) que servís de base per a l’elaboració dels pressupostos municipals, i que pot ser objecte de seguiment pels grups polítics del govern i l’Alcalde amb l’establiment dels espais de reflexió i anàlisi conjunta que es considerin oportuns.

La llibertat, la igualtat i la justícia social segueixen sent els principis que ens mouen a plantejar-nos els nous reptes, en una nova etapa i amb l’objectiu de construir una població pròspera, solidària i que té cura de la seva gent.

Afrontem els nous reptes com a grans oportunitats, des d’un sentiment d’orgull de poble, que demostra una gran confiança en les capacitats de la seva gent i la potencialitat de les sinèrgies col·lectives per abordar amb optimisme el nostre futur. Santa Eulàlia no sempre ho ha fet així. Aprofitem-ho, mirem endavant amb responsabilitat i il·lusió.

Santa Eulàlia de Riuprimer. Juny de 2011.

Representant IPRAM: Àngel Torres Sancho

Representant CiU:

*Nota: En aquest primer esborrany, no es va recollir per escrit que s’oferia entrar a col·laborar als regidors de CiU a les regidories de Festes, Joventut i Benestar Social per tal que quedés clarificada la mesura de la col·laboració en regidories compartides en el document final dels acords.

RESPOSTA DE CIU RIUPRIMER:

Benvolguts Riuprimerencs,

Després de la invitació del grup IPR-AM per a col.laborar al govern de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, el grup de CiU els vam demanar que concretessin les bones intencions en un document per escrit, tal i com ens oferien, per a deixar tots els termes i condicions clares i registrades.

Nosaltres vam insistir que a part de l’organització de l’Ajuntament també necessitàvem conèixer quines serien les seves línies de govern, prioritats i intencions per la legislatura, que en el seu programa electoral no érem capaços de desxifrar. A fi de poder valorar si realment podíem compartir objectius i feina.

A això vam rebre resposta amb un document d’esborrany que considerem totalment insuficient i que ens deixa en una posició marginal, de manera que no serveix de base per a plantejar cap negociació. I a on no trobem cap resposta a les nostres preguntes. Ni sabem com volen organitzar l’Ajuntament, ni quins seran els responsables de les àrees, ni sabem per on volen enfocar el Programa d’actuació Municipal 2011-2015.

Per aquest motiu i havent sondejat els nostres simpatitzants, entenem que no ens podem apuntar al què desconeixem i per tant creiem que el millor pel poble en aquests moments és que ens quedem a l’oposició i veiem com comencen a treballar i per on orienten la seva gestió de govern. Sempre disposats a fer una oposició constructiva i proactiva i ajudant en tot el possible a la bona gestió del nostre poble sense tancar mai la porta a futures col.laboracions, ja sigui en comissions de treball, presentant propostes o entrant al govern.

Grup de CiU de Santa Eulàlia de Riuprimer

RESPOSTA D’IPRAM A CIU:
 Comunicat IpR-AM Riuprimer a tota la població

Resposta a CiU Riuprimer sobre el rebuig a negociar un pacte de govern per a la legislatura 2011-2015

Benvolguts, des d’IpR-AM es va creure convenient un cop coneguts els resultats electorals i analitzats els programes de govern que en aquest moment el millor per al poble és que es faci un govern d’unitat per tal de poder treballar més persones en un projecte comú, ja que els programes electorals de CiU i d’IPRAM són força similars al nostre entendre. Vam fer una primera presa de contacte amb CiU Riuprimer i els vam dir que crèiem que els programes eren compatibles plenament, amb la qual cosa els proposàrem un pacte per escrit on quedés ben clar quines serien les seves atribucions i propostes (Vegeu l’esborrany del pacte negociable que els vam donar a la segona reunió).

En vistes de la seva tardança en contestar cada cop, i d’algunes reticències per part d’alguns dels seus regidors electes, ja anàvem confeccionant el nostre propi organigrama de govern, ja que no vèiem gens clar que volguessin treballar pel poble a dins del govern, i que com deien ells mateixos “som molt de CiU i ho hem de consultar”.

Per tant, no és cert que ells tinguessin l’iniciativa de proposar un pacte per escrit, nosaltres ja ho volíem així perquè no hi hagués lloc a dubtes i mal entesos. En la seva carta de rebuig diuen que van insistir sobre quines serien les línies de govern per a la legislatura, i vam contestar-los totes les poques qüestions que ens van plantejar, ja que va ser una reunió on pràcticament només vam parlar nosaltres. Es parla d’un programa electoral per part nostra que no sabien desxifrar, i entenem que no ens van fer (o no ens van voler fer) les preguntes oportunes, ja que nosaltres volíem dialogar per davant de tot i arribar a acords.

El document d’esborrany que ells consideren insuficient, és una simple base negociable com els vam dir (ells consideren una posició marginal tenir la 2a tinença d’alcaldia, plenes potestats en les regidories de promoció econòmica i esports i col·laborar en les regidories de Benestar Social, Festes i Joventut, a més d’altres capacitats -vegeu document-). A més, ja es diu que s’hauria de concretar en un Programa d’Actuació Municipal 2011-2015 a consensuar entre els dos grups. Si això no els serveix de base per plantejar cap negociació com diuen, nosaltres ja no sabem què més podem fer per arribar a una entesa que ens permeti governar junts.

Per tant, la conclusió a la qual hem arribat és que simplement van voler quedar bé de cara a la galeria, i no dir un no rotund d’entrada, però la seva voluntat de governar conjuntament no l’hem vista mai per enlloc. Dos no poden dialogar si un es fa el sord, i no es poden entendre si un està tancat en banda.

Esperem que com diuen, ara facin una oposició constructiva, nosaltres continuem amb la mà estesa.

IpR-AM Riuprimer

Juliol de 2011.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s