FESTA DELS AVIS 2012 AMB CONCERT DE GRALLA

 

Enguany la Festa dels Avis arriba amb acompanyada d’un concert de Gralla amb els “Grallers i Timbalers Ciutat de Vic”

Vegeu el cartell clicant aquí

L’ESPECTACLE
Els “Grallers i Timbalers Ciutat de Vic” oferim un espectacle d’imatge, musica i paraula, de 55 minuts de durada, en el qual volem reflectir part dels 200 anys d’història de la gralla.
L’espectacle està estructurat de manera que un narrador presenta breument cadascuna de les 12 peces del concert i, acabada la presentació, els músics la interpreten amb el suport d’imatges. Aquestes son un recull de les festes i tradicions culturals del nostre país, per poder identificar fàcilment l’àmbit de la peça en concret.
 Aquest espectacle va ésser estrenat a Brunico / Bruneck – Alto Addige /Sub Tirol, al nord d’Itàlia, el 10 de desembre de 2011. Al nostre país, fou estrenat el dia 20 de desembre del mateix any a Vic. Cal esmentar l’èxit assolit en els dos concerts, tan en afluència de públic com en la crítica feta per els mitjans.
 El concert es farà a l’església el dia 25 a 2/4 de 12 del matí i està obert a tothom.
Seguidament, es farà la missa cantada per la coral i a continuació tindrà lloc el ja tradicional vermut.
Finalment, a partir de 2/4 de 3 hi haurà el dinar de germanor al Casal dels Avis. El dinar serà gratuït per tots els avis i àvies nascuts abans del 31 de desembre de 1947.
El preu dels acompanyants serà de 15€.

UN NOU PAÍS PER A TOTHOM. ACTE D’ERC A RIUPRIMER

 

 •  
  LLOC: Casa de Cultura de Riuprimer
 •   Santa Eulàlia de Riuprimer, UN NOU PAÍS PER A TOTHOM.

  ACTE PÚBLIC A SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER. VOTA INDEPENDÈNCIA, ERC-CATALUNYA SÍ.

  DILLUNS 19 DE NOVEMBRE DE 2012 A LES 8 DEL VESPRE A LA CASA DE CULTURA.

  AMB JORDI FÀBREGA, Candidat per Osona i alcalde de Sant Pere de Torelló.

  www.junqueras.cat facebook.com/junqueras twitter: @junqueras

  Imatge

Festa del Segar i el batre 2012

Imatge

FESTA DEL SEGAR I EL BATRE 2012

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

Edició 2012. Dissabte 28 de juliol.

El programa 2012

Enguany hem reformulat la festa, que començarà a la tarda i hem introduït un sopar de pagès a la fresca i un concert de música tradicional. L’espai continua sent el mateix, el camp de sota l’Era del Soler. A partir de les 6 de la tarda, inici del segar. Paral·lelament i fins a les 8, jocs tradicionals per la mainada. A partir de 2/4 de 9, soper de pagès a la fresca. Venda anticipada de tiquets a l’Ajuntament, a Can Vilaró, Queviures Sebastià Corretja i Alimentació Montse Parramon. Preu: Adults 8€, menú infantil 5€.

A partir de 2/4 de 10, concert i ball folk amb el grup Trepadella.

Els inicis

No coneixem els inicis del batre a Santa Eulàlia, doncs es perden en la història, però si que recordem que els últims anys que es va batre fou a mitjans dels anys seixanta (1965, potser 1966), quan es varen veure les últimes garbes a Les Comunes.

Va ser al 1997 que es recupera el batre com a festa. A l’agost d’aquell any, utilitzant una màquina de batre de la marca Batlle, model 110, es tornaren a batre 10 garberes amb 20/25 garbes cadascuna. Es podia tornar a veure un paller a Santa Eulàlia després de més de 30 anys.

Per a més informació sobre el segar i la vida agrícola podeu consultar el llibre Santa Eulàlia de Riuprimer. La terra i la gent al llarg de la seva història. (Pàg. 180-185 La vida agrícola / pàg. 275-286 Records).

http://www.santaeulaliariuprimer.cat/imagenes/llibre%20santa%20eulalia.pdf

Vegeu les galeries de fotos d’anys anteriors:

2008: http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/9001/reportatge/fotos/xii/festa/batre/santa/eulalia/riuprimer

2010: http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/21385/festa/segar/santa/eulalia/riuprimer

2011:http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/2428/festa/segar/santa/eulalia/riuprimer

El segar i el batre a festes.org

Diccionari del pagès

* PÓRQUES. Parcel·la o llenca de terra que es distribuïa per sembrar a mà, normalment es feien de nou passes d’amplària per tal que el gra esbarriat pel sembrador arribés a una i altra banda.

* CUSSOLS. Rengs de muntets de terra que separaven les pórques.

* RASCLES. Eina que es passava després de sembrar, per tal d’esterrossar, afinar la terra i colgar el gra.

* POSTEJADOR. Eina que s’enganxava a les mules i que amb diferents passades sota el pes dels sembradors que menaven els animals, acabava d’afinar i atapeir la terra.

* FER VORES I PUNTES. Feina que consistia en pelar amb el desbrossador i les aixades les ribes.

* BLAT MARCENC. Tipus de blat que es pot sembrar pel març, bast i de baixa qualitat, sense aresta o xeixa tosella, que no té la necessitat d’estar tant de temps a la terra com el blat.

* BIRBAR. Feina que realitzaven generalment les dones a les tardes, en desaparèixer l’aiguadera del matí i que consistia en arrencar les males herbes dels sembrats.

* PEDRA D’ESMOLAR. Pedra que es feia passar per la dalla i que es duia en un pot amb aigua penjat a la cintura.

* PICAR. Feina força delicada i de precisió que consistia en aprimar i fer sortir el tall de l’eina picant-la amb un martell especial damunt una encluseta de ferro clavada a terra.

* REM. Renglera d’espigues tallades que deixava al seu pas el dallador.

* TRES QUARTANS. Mesura emprada per omplir el sac, equivalent a uns catorze quilos.

* QUARTERA. Quatre mesures de tres quartans equivalent a uns cinquanta-cinc quilos.

El refranyer popular

L’octubre al peu, prepara l’arreu.

Si a darreres d’octubre sembres ton blat, el segaràs més aviat.

Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat.

Pagès lluner, no omple el graner.

Quan minva la lluna, no sembris cosa ninguna.

Juny assolellat i ben tronat, any de molt vi i de molt blat.

Per Sant Joan el blat al camp, i si va bé, per Sant Jaume al graner.

Qui no bat pel juliol, no bat quan vol.

Del juliol cap al darrer, ten ton blat dins del graner, que si no l’hi tens, no t’anirà pas bé.

Pel juliol, balla que balla, l’eugassada sobre la palla.

(Extret de “LA FULLA” núm. 58 juliol 1992)

RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 5 DE JULIOL DE 2011

Benvolguts, després del ple d’aquest vespre 5 de juliol on l’alcalde ha repartit les diferents regidories entre els regidors del plenari, us en fem un petit resum.

Resum del ple:

L’alcalde d’IPR-Am, Àngel Torres Sancho ha nomenat:

1r tinent d’alcalde: Txevi Rovira i Montells

2n tinent d’alcalde: Joan Bertran Serra

3r tinent d’alcalde: Joan Ferrer Mayola

Xavier Rovira Montells s’ocuparà de les regidories de Cultura i Benestar Social i les tasques relacionades amb Turisme i Noves Tecnologies.

Joan Bertran Serra s’ocuparà de les regidories d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis.

Carles Sunyol Ferres s’ocuparà de les regidories d’Ensenyament i Esports.

Joan Ferrer Mayola s’ocuparà de les regidories de Promoció econòmica, Joventut i Festes.

Els representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat la Plana seran: Àngel Torres Sancho i Joan Bertran Serra.

El representant al Consell Escolar serà: Carles Sunyol Ferrer

El representant al Pacte territorial de promoció econòmica i ocupació Osona Sud Alt Congost serà: Joan Ferrer Mayola

El representant al Consorci de turisme per a la Promoció turística Portes del Montseny, alt Congost i Plana de Vic serà: Txevi Rovira Montells

El representant de l’ajuntament al Consell Esportiu d’Osona serà: Carles Sunyol Ferrer.

La dedicació de l’alcalde serà de 33,75 hores setmanals i cap càrrec electe cobrarà sou de l’ajuntament. El sou que rebrà l’alcalde de la Generalitat el destinarà al pressupost municipal mitjantçant donacions.

Els documents del frustrat pacte de govern entre IpR-AM i CiU

ESBORRANY DE PACTE DE GOVERN IPRAM-CIU (Juny 2011)

INTRODUCCIÓ:

Després de la consolidació de la democràcia al nostre país, i tenint en compte que aquest poble sempre ha estat governat per independents o per CiU, IPRAM  considera que en aquest moment el millor per al poble és que es faci un govern d’unitat per tal de poder treballar més persones en un projecte comú, ja que els programes electorals de CiU i d’IPRAM són força similars al nostre entendre.

Nosaltres entenem que si es fa un acord de govern per escrit, tal com es fa a la gran majoria d’ajuntaments, en el qual quedessin clares les competències de cadascú, es podria treballar més i millor per al municipi.

Amb l’ànim d’arribar a una resolució del tot satisfactòria d’aquesta situació, nosaltres entenem que l’única solució és clarificant per escrit l’acord de govern que ens permetria fer un pla d’actuació per a la legislatura 2011-2015.

Aquesta proposta de pacte de govern és només un primer esborrany sobre el qual hem de negociar per tal d’intentar arribar a un consens satisfactori per ambdues parts.

 

PROPOSTA D’ACORD DE GOVERN PER PART D’IPRAM:

 

1r.- La força política IPRAM, guanyadora per majoria absoluta en les eleccions municipals a Santa Eulàlia de Riuprimer el maig del 2011, delega les següents regidories o àrees de responsabilitat de govern als regidors electes de CIU:

-Promoció econòmica

-Esports*

2n.- Aquests regidors de CIU serien els representants de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer en els següents òrgans col·legiats:

-Pacte Territorial de Promoció Econòmica Osona Sud – Alt Congost.

-Consell Esportiu d’Osona

3r.- CiU podria triar d’entre els seus regidors el nomenament com a 2n tinent d’alcalde d’aquest municipi.

4t.- A l’hora de confeccionar els pressupostos generals s’haurà de tenir en compte l’opinió dels regidors de CiU. Especialment pel què fa a les seves àrees de govern, on després d’haver consensuat unes línies d’actuació generals amb IPRAM, passaran a ser els màxims responsables i a distribuir-hi els pressupostos destinats en cada actuació concreta en la mesura del possible.

Si es creu convenient i alguna actuació és únicament d’iniciativa de CiU, es podrà difondre signant amb el nom de la regidoria seguit del nom de l’ajuntament.

Així mateix, els regidors, podran disposar de l’aparell logístic i el personal de l’ajuntament sempre que ho creguin convenient en fer actes per al poble (sempre que no siguin partidistes o particulars).

En les àrees que governen, els regidor han de tenir capacitat per crear complicitats amb les entitats municipals i supramunicipals que creguin convenients. Especialment pel què fa en crear sinèrgies amb entitats esportives i empreses.

5è.- Els regidors de CiU podran expressar lliurement la seva opinió als mitjans de comunicació (exceptuant la web de l’ajuntament), signant les opinions de la següent manera: “nom, Regidor de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per CiU”.

6è.- De totes les qüestions que no quedin reflectides en l’acord de govern, ni consensuades favorablement entre el nostre grup municipal i el grup municipal de CiU, el nostre grup en queda alliberat de qualsevol compromís podent-nos posicionar en el sentit que creguem convenient. I evidentment poder-les votar lliurement als plens.

7è.- En el cas de les mocions als plens, preferiríem que sempre es mirin de presentar conjuntament, però parlant-ne abans, i en cas de no arribar a acords ens comprometem que si CiU ho creu oportú podrà presentar-ne de pròpies als plenaris.

CONCLUSIONS:

Aquest acord, creiem que s’hauria de concretar en un Programa d’actuació Municipal 2011-2015 (establint prioritats d’actuació política) que servís de base per a l’elaboració dels pressupostos municipals, i que pot ser objecte de seguiment pels grups polítics del govern i l’Alcalde amb l’establiment dels espais de reflexió i anàlisi conjunta que es considerin oportuns.

La llibertat, la igualtat i la justícia social segueixen sent els principis que ens mouen a plantejar-nos els nous reptes, en una nova etapa i amb l’objectiu de construir una població pròspera, solidària i que té cura de la seva gent.

Afrontem els nous reptes com a grans oportunitats, des d’un sentiment d’orgull de poble, que demostra una gran confiança en les capacitats de la seva gent i la potencialitat de les sinèrgies col·lectives per abordar amb optimisme el nostre futur. Santa Eulàlia no sempre ho ha fet així. Aprofitem-ho, mirem endavant amb responsabilitat i il·lusió.

Santa Eulàlia de Riuprimer. Juny de 2011.

Representant IPRAM: Àngel Torres Sancho

Representant CiU:

*Nota: En aquest primer esborrany, no es va recollir per escrit que s’oferia entrar a col·laborar als regidors de CiU a les regidories de Festes, Joventut i Benestar Social per tal que quedés clarificada la mesura de la col·laboració en regidories compartides en el document final dels acords.

RESPOSTA DE CIU RIUPRIMER:

Benvolguts Riuprimerencs,

Després de la invitació del grup IPR-AM per a col.laborar al govern de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, el grup de CiU els vam demanar que concretessin les bones intencions en un document per escrit, tal i com ens oferien, per a deixar tots els termes i condicions clares i registrades.

Nosaltres vam insistir que a part de l’organització de l’Ajuntament també necessitàvem conèixer quines serien les seves línies de govern, prioritats i intencions per la legislatura, que en el seu programa electoral no érem capaços de desxifrar. A fi de poder valorar si realment podíem compartir objectius i feina.

A això vam rebre resposta amb un document d’esborrany que considerem totalment insuficient i que ens deixa en una posició marginal, de manera que no serveix de base per a plantejar cap negociació. I a on no trobem cap resposta a les nostres preguntes. Ni sabem com volen organitzar l’Ajuntament, ni quins seran els responsables de les àrees, ni sabem per on volen enfocar el Programa d’actuació Municipal 2011-2015.

Per aquest motiu i havent sondejat els nostres simpatitzants, entenem que no ens podem apuntar al què desconeixem i per tant creiem que el millor pel poble en aquests moments és que ens quedem a l’oposició i veiem com comencen a treballar i per on orienten la seva gestió de govern. Sempre disposats a fer una oposició constructiva i proactiva i ajudant en tot el possible a la bona gestió del nostre poble sense tancar mai la porta a futures col.laboracions, ja sigui en comissions de treball, presentant propostes o entrant al govern.

Grup de CiU de Santa Eulàlia de Riuprimer

RESPOSTA D’IPRAM A CIU:
 Comunicat IpR-AM Riuprimer a tota la població

Resposta a CiU Riuprimer sobre el rebuig a negociar un pacte de govern per a la legislatura 2011-2015

Benvolguts, des d’IpR-AM es va creure convenient un cop coneguts els resultats electorals i analitzats els programes de govern que en aquest moment el millor per al poble és que es faci un govern d’unitat per tal de poder treballar més persones en un projecte comú, ja que els programes electorals de CiU i d’IPRAM són força similars al nostre entendre. Vam fer una primera presa de contacte amb CiU Riuprimer i els vam dir que crèiem que els programes eren compatibles plenament, amb la qual cosa els proposàrem un pacte per escrit on quedés ben clar quines serien les seves atribucions i propostes (Vegeu l’esborrany del pacte negociable que els vam donar a la segona reunió).

En vistes de la seva tardança en contestar cada cop, i d’algunes reticències per part d’alguns dels seus regidors electes, ja anàvem confeccionant el nostre propi organigrama de govern, ja que no vèiem gens clar que volguessin treballar pel poble a dins del govern, i que com deien ells mateixos “som molt de CiU i ho hem de consultar”.

Per tant, no és cert que ells tinguessin l’iniciativa de proposar un pacte per escrit, nosaltres ja ho volíem així perquè no hi hagués lloc a dubtes i mal entesos. En la seva carta de rebuig diuen que van insistir sobre quines serien les línies de govern per a la legislatura, i vam contestar-los totes les poques qüestions que ens van plantejar, ja que va ser una reunió on pràcticament només vam parlar nosaltres. Es parla d’un programa electoral per part nostra que no sabien desxifrar, i entenem que no ens van fer (o no ens van voler fer) les preguntes oportunes, ja que nosaltres volíem dialogar per davant de tot i arribar a acords.

El document d’esborrany que ells consideren insuficient, és una simple base negociable com els vam dir (ells consideren una posició marginal tenir la 2a tinença d’alcaldia, plenes potestats en les regidories de promoció econòmica i esports i col·laborar en les regidories de Benestar Social, Festes i Joventut, a més d’altres capacitats -vegeu document-). A més, ja es diu que s’hauria de concretar en un Programa d’Actuació Municipal 2011-2015 a consensuar entre els dos grups. Si això no els serveix de base per plantejar cap negociació com diuen, nosaltres ja no sabem què més podem fer per arribar a una entesa que ens permeti governar junts.

Per tant, la conclusió a la qual hem arribat és que simplement van voler quedar bé de cara a la galeria, i no dir un no rotund d’entrada, però la seva voluntat de governar conjuntament no l’hem vista mai per enlloc. Dos no poden dialogar si un es fa el sord, i no es poden entendre si un està tancat en banda.

Esperem que com diuen, ara facin una oposició constructiva, nosaltres continuem amb la mà estesa.

IpR-AM Riuprimer

Juliol de 2011.

FESTA DEL SEGAR I EL BATRE. Edició 2011. Diumenge 10 de juliol de 2011.

No coneixem els inicis del batre a Santa Eulàlia, doncs es perden en la història, però si que recordem que els últims anys que es va batre fou a mitjans dels anys seixanta (1965, potser 1966), quan es varen veure les últimes garbes a Les Comunes.

Va ser al 1997 que es recupera el batre com a festa. A l’agost d’aquell any, utilitzant una màquina de batre de la marca Batlle, model 110, es tornaren a batre 10 garberes amb 20/25 garbes cadascuna. Es podia tornar a veure un paller a Santa Eulàlia després de més de 30 anys.

El programa 2011

A les 7, segar i durant el matí esmorzar pels segadors, volts amb poni i carro, exposició de maquinària antiga, tir virtual al senglar, exhibició de talls de moto-serra,exposició de pintura ràpida, rifes, petit mercat i d’altres activitats.

Entrevista a un dels organitzadors actuals:

Pere Serra és un pagès de Santa Eulàlia i organitzador de l’esdeveniment, i ens explica de primera mà la festa del segar.

Quan i com va començar a celebrar-se la festa del segar?

Va començar en Josep Franquesa –més conegut com a “bombeta”- i el seu germà, juntament amb altres amics segant i batent. Van començar-ho a fer a casa seva, a la Vall i durant uns 5 anys es feia un bon dinar després d’haver segat. Aquest fet va ser possible perquè en Josep té una màquina de batre força antiga que s’aprofitava per fer el paller.

La festa al principi no era coneguda com a tal, sinó que va ser al cap d’uns 5 anys de fer-se a la Vall que l’ajuntament es va interessar perquè fos una festa del poble. I superant algunes dificultats i, fins i tot, alguns anys sense fer-se la festa, aquesta ho ha acabat esdevenint.

Quins segadors hi haurà a la festa?

En Candi Vilademunt, en Josep Russinyol “Güell”, en Silvestre de l’Om, en “Vall”, en Rafael López, en Josep Serra, l’Esteve Carrera… I tothom que vulgui serà benvingut. Moltes vegades venen moltes persones d’altres pobles però aquest any al coincidir la festa de Santa Eulàlia amb la de Malla i Avià no sabem què passarà.

Quines eines es feien servir?

Doncs, s’utilitzen volants i pedres d’esmolar, esclopets de vímet o fusta d’om, barrets de palla, garrots de boix, mocadors pels pallaires, daies amb pinta (les dones les preparaven. La Palmira del Soler era una gran experta) i vencims.

Més Enllà de l’Ebre es treballava amb fusó (oz) amb una altra tècnica de segar.

Què són els vencims?

Els vencims és la palla que es fa servir per lligar les garbes, mitjançant el garrot es lligaven.

25 garbes més o menys formen una garbera, formació que permet que si plou no s’humitegin i es deixen assecar al camp, al cap d’uns 15 dies es porten a l’era i es forma un modulor o serralla. I després es procedeix a batre.

Quins cereals es plantaven?

Mestai o sègol (se’n plantaven escampats pel mig del camp, per fer vencims anaven més bé), blat forment (que s’està recuperant), blat antic (gra originari d’Egipte) conegut, també, com blat camut o dels faraons. És el blat que s’ha sembrat aquest any. A més a més, xeixa vella, xeixa motxa (que no té aresta) i l’espelta.

Per què comença a les 7 del matí la festa i no a les 12 del migdia, per exemple?

Amb un pèl d’humitat amb volant es sega millor, per això es comença de bon matí. Cal que es pugui doblegar sense petar per a poder fer garberes i lligar-les.

Quin tipus de maquinària es podrà veure a la festa?

Tractors antics com un Lanz, un Deutz un FIAT per primer cop hi haurà una cosetxadora antiga, una màquina de ventar i altres…

Hi ha novetats perquè la festa no sigui cada any el mateix?

Sí, és clar que sí. Aquest any es farà el tir virtual al porc senglar (cosa que no s’havia fet mai), hi haurà paradetes, una exposició d’art i es busquen animals per a batre com es feia antigament. Tot i això la festa del segar ha de continuar sent del segar, la resta són activitats complementàries per fer la festa més atractiva i divertida.

Per acabar… Cada cop és més difícil trobar gent que sàpiga fer les tasques com es feien abans?

Sí, cada cop és més complicat. La gent que sap fer les coses com es feien antigament es fan grans i ja no tenen tanta força per venir a la festa. Cada cop hi haurà menys persones que ho sàpiguen fer, però de totes maneres, el secret està en que els joves aprenguin a fer les coses com abans per tal que la festa no es perdi.

Fins aquí les preguntes a Pere Serra. Donar-li les gràcies per cedir-nos una mica del seu temps. Doncs ja sabeu, si voleu veure com es treballava antigament teniu l’oportunitat de veure-ho el diumenge dia 10 de juliol a sota l’era del Soler a Santa Eulàlia de Riuprimer. (Entrevista extreta del facebook de CiU Riuprimer).

Per a més informació sobre el segar i la vida agrícola podeu consultar el llibre Santa Eulàlia de Riuprimer. La terra i la gent al llarg de la seva història.(Pàg. 180-185 La vida agrícola / pàg. 275-286 Records).

Vegeu el cartell d’enguany en pdf.

Vegeu les galeries de fotos d’anys anteriors:

2008

2010

El segar i el batre a festes.org

Diccionari del pagès

 • PÓRQUES. Parcel·la o llenca de terra que es distribuïa per sembrar a mà, normalment es feien de nou passes d’amplària per tal que el gra esbarriat pel sembrador arribés a una i altra banda.
 • CUSSOLS. Rengs de muntets de terra que separaven les pórques.
 • RASCLES. Eina que es passava després de sembrar, per tal d’esterrossar, afinar la terra i colgar el gra.
 • POSTEJADOR. Eina que s’enganxava a les mules i que amb diferents passades sota el pes dels sembradors que menaven els animals, acabava d’afinar i atapeir la terra.
 • FER VORES I PUNTES. Feina que consistia en pelar amb el desbrossador i les aixades les ribes.
 • BLAT MARCENC. Tipus de blat que es pot sembrar pel març, bast i de baixa qualitat, sense aresta o xeixa tosella, que no té la necessitat d’estar tant de temps a la terra com el blat.
 • BIRBAR. Feina que realitzaven generalment les dones a les tardes, en desaparèixer l’aiguadera del matí i que consistia en arrencar les males herbes dels sembrats.
 • PEDRA D’ESMOLAR. Pedra que es feia passar per la dalla i que es duia en un pot amb aigua penjat a la cintura.
 • PICAR. Feina força delicada i de precisió que consistia en aprimar i fer sortir el tall de l’eina picant-la amb un martell especial damunt una encluseta de ferro clavada a terra.
 • REM. Renglera d’espigues tallades que deixava al seu pas el dallador.
 • TRES QUARTANS. Mesura emprada per omplir el sac, equivalent a uns catorze quilos.
 • QUARTERA. Quatre mesures de tres quartans equivalent a uns cinquanta-cinc quilos.

El refranyer popular

L’octubre al peu, prepara l’arreu.

Si a darreres d’octubre sembres ton blat, el segaràs més aviat.

Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat.

Pagès lluner, no omple el graner.

Quan minva la lluna, no sembris cosa ninguna.

Juny assolellat i ben tronat, any de molt vi i de molt blat.

Per Sant Joan el blat al camp, i si va bé, per Sant Jaume al graner.

Qui no bat pel juliol, no bat quan vol.

Del juliol cap al darrer, ten ton blat dins del graner, que si no l’hi tens, no t’anirà pas bé.

Pel juliol, balla que balla, l’eugassada sobre la palla.

(Extret de “LA FULLA” núm. 58 juliol 1992)

Ja tenim el video de campanya

Ja tenim video  de campanya i canal al youtube!

Presentació del Programa electoral

Avui dijous 19 de maig a les 21h presentem el nostre programa a la casa de cultura. L’acte serà amenitzat per Cesk Freixas i es convidarà a un refrigeri a tots els assistents.
No hi podeu faltar. Hi esteu tots convidats!

Per una democràcia realment participativa, implica’t amb el teu poble.

Carta de presentació

Carta de presentació de l’alcaldable

clica a sobre del link per tal de veure el document

El nostre programa electoral

Per veure correctament el programa electoral clica l’imatge.