Programa electoral 2023

Programa 2023-2027

Vegeu clicant aquí el programa en versió més curta, maquetada i en PDF: Programa maquetat ipram2023

A sota teniu el programa llarg complert:

PROGRAMA ELECTORAL IPR-AM RIUPRIMER. ELECCIONS MUNICIPALS 2023

Us presentem el programa electoral del nostre grup. Un grup de gent molt diversa, una llista molt treballada des de fa temps, que no improvisa, amb experts en els seus àmbits; obres i serveis, món rural, ensenyament, comerç, etc. Una llista de gent compromesa amb el poble i amb el projecte que dona continuïtat a l’acció de govern desenvolupada els darrers 4 anys. Amb gent nouvinguda, i gent del poble de tota la vida, amb joves, gent de mitjana edat i jubilades.

Una llista molt ben pensada i equilibrada de 19 persones i amb més de 40 col·laboradores. Insubornable i que només pensa en el bé comú del poble i millorar la qualitat de vida de la gent. Disposats a treballar i a deixar-hi la pell, per no perdre cap ni una subvenció, per garantir la viabilitat de tots els serveis i millorar-los. Sempre serem al costat de la població i l’escoltarem, un consistori proper i amb ganes de que la gent s’empoderi i participi de les decisions de poble.

Treballarem amb molta transparència, potenciarem la cogestió de les entitats i associacions, i treballarem colze a colze amb el partit que governa la Generalitat, Esquerra Republicana de Catalunya. Volem ser decisius a la Mancomunitat per poder vetllar per la millora dels serveis que ens presta, necessitem el vostre vot per ser forts a la Diputació, ens fonamental per al suport al municipi, i també al Consell Comarcal. Feu-nos confiança i mai us abandonarem fins al darrer dia dels mandats. Perquè estimem Riuprimer i volem treballar sempre pel poble! Avancem junts!

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS, HISENDA, RÈGIM INTERN, TRANSPARÈNCIA, SEGURETAT CIUTADANA, I NOVES TECNOLOGIES.

-Hem demostrat que promovem la participació ciutadana, i ho volem continuar fent més i millor:

-Continuarem amb el programa mensual “Fes un cafè amb l’alcalde” que ha funcionat molt bé i permet que aquella gent que vol trobar-se amb el batlle per fer suggeriments, queixes o preguntes i no vol demanar hora a l’Ajuntament ho pugui fer en un ambient més distès i menys “oficial”.

-Passarem comptes: Assemblea oberta a tota la població un cop a l’any.

-Projectes de poble participatius. Sempre que hi hagi temes de model de poble els posarem a consulta popular, i quan calgui prioritzar determinades accions. Ho vam fer amb el cas de la fàbrica i ho farem amb les següents fases de la piscina i l’antiga pista.

-Continuarem amb la difusió pel canal de WApp i les xarxes socials i la millorarem amb segments per interessos concrets com s’ha fet amb el grup del Món Rural. També continuarem amb la Revista La Font Gran estudiant si cal posar-la a l’abast més en l’àmbit digital i reduint-ne la tirada en paper.

-El tresor del poble és el voluntariat, no ens cansem de dir-ho. Fomentarem diferents iniciatives socials com un banc de les coses per compartir recursos, eines, temps… Reutilitzar i fomentar el decreixement enfront al consumisme; un punt d’intercanvi de llibres i d’altres iniciatives similars.

-No hem apujat mai els impostos més enllà de l’IPC. Fent un gran esforç per mantenir tots els serveis i apujar mínimament els impostos i les taxes, hem tirat endavant multitud de projectes sense comprometre l’estabilitat econòmica. El 14 de juny del 2019 l’Acta d’arqueig de tresoreria era de 709.893,42€ i gràcies a multitud de subvencions per tirar endavant projectes ambiciosos com l’Itinerari de vianants a la carretera de Muntanyola, el camí de la Vila, la transició energètica o la construcció de les noves piscines, l’Acta d’arqueig a 30 d’abril de 2023 és de 977.427,53€. Hem aplicat el pagament flexible de l’IBI en 2 terminis i seguirem ajudant a la població més vulnerable a través dels serveis socials.

-Continuarem lluitant per fer efectiva la República Catalana. Paguem els impostos a Catalunya, hem anat de bracet amb l’ANC amb campanyes com aquesta i la del CAT a les matrícules, suport als nostres represaliats, la lluita antifeixista, etc.

-Estudi per a la implementació d’àrees amb wifi d’accés lliure al poble.

-Plantilla de l’Ajuntament: Contractació imminent d’una nova persona per a la brigada municipal. Continuarem amatents a les subvencions per a l’obtenció de plans d’ocupació per a manteniment, jardineria, obres i serveis i agents cívics. Hem incorporat un enginyer a través del Consell Comarcal per hores i procurarem ampliar la dedicació de l’arquitecte municipal. Hem aprovat el conveni marc per a treballadores per a municipis de menys de 20.000 habitants.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA, MEDI AMBIENT, TERRITORI I MÓN RURAL

-Després de l’èxit assolit amb la creació de la Taula del Món Rural, continuarem amb aquesta línia de treball en aquests àmbits. Mai s’havia tingut tant en compte el món rural, ni s’havien destinat tants recursos a la millora dels camins i la comunicació i atenció directa al col·lectiu com en aquesta legislatura. Vetllarem pel manteniment de la fibra òptica, la nova senyalització, etc.

-Millorarem la geolocalització de les cases de pagès en situacions d’emergència a través del Consell Comarcal.

-A través de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central analitzarem el servei de l’escorxador mòbil per als nostres ramaders. I estarem amatents a totes les subvencions que ens permet ser en territori Leader.

-Després d’haver pogut pavimentar el Camí de la Vila amb la subvenció del PUOSC, en millorarem la seguretat i estudiarem els trams on cal augmentar la cuneta americana.

-Hem iniciat el control de la plaga de la vespa asiàtica i continuarem amb programes per reduir altres plagues en general.

-Un cop resolta amb una subvenció la situació de l’àrea d’emergència de residus, i la implementació de l’entrada amb el telèfon mòbil, millorarem el servei de la recollida i el tractament d’escombraries, que continua sent deficitari per a l’Ajuntament. A través de la Mancomunitat d’aquí un any i mig aproximadament implementarem la taxa justa (o taxa per generació) i cada casa pagarà pel què generi contribuint a la reducció de deixalles i ajustant el cost del servei. En el cas de les cases disseminades on no es fa el porta a porta s’estudiarà el preu de la nova taxa segons els usos de l’àrea. Fomentarem el compostatge casolà.

-Farem un estudi amb el suport de la Mancomunitat per substituir totes les papereres del poble per papereres compartimentades i preparades per reciclar, però alhora fomentant la mentalitat de no llençar res a la via pública ni a l’entorn natural, i continuarem amb el Let’s Clean Up i els CamiNets. Tenim un molt bon nivell de recuperació de residus i l’hem de mantenir i si podem, augmentar.

-Continuarem amb les campanyes de conscienciació i sensibilització per la problemàtica dels excrements dels animals domèstics a la via pública, sempre amb pedagogia però preveient les possibles multes a les ordenances. Farem un Diver Can (parc per a gossos) per reduir aquesta problemàtica i fer-ne pedagogia amable.

-Vetllarem pel benestar animal, un cop implementat el nou conveni pels animals amb el Consell Comarcal, podrem millorar la gestió dels animals abandonats o els gats de carrer entre d’altres. Som el primer Ajuntament que ha dedicat recursos a l’esterilització de gates i volem seguir fent-ho cada cop més bé.

-Estem avançant amb pas ferm cap a un municipi energèticament eficient i el màxim possible renovable. Hem posat plaques solars subvencionades a la Llar d’Infants, el Punt Jove, l’Ajuntament, i aquesta setmana comencem a la Pista Poliesportiva. Col·laborem amb la cooperativa energètica local Llumprimer, i seguirem avançant en aquest sentit ben aviat amb noves plaques al Casal El Puig i la Casa de Cultura, on també hem obtingut subvencions per a la telegestió.  Hem d’acabar d’estudiar amb l’acompanyament de l’Agència de l’Energia d’Osona i cercar més subvencions per a plantejar altres possibilitats: Punts de recarrega de cotxes elèctrics, estudi  de la instal·lació de parcs fotovoltaics, producció d’electricitat amb biogàs, etc.

-Hem aconseguit una subvenció de 240.000€ per a canviar l’enllumenat públic amb leds i d’aquí uns mesos podrem iniciar-ne les obres per millorar l’eficiència, reduir costos i protegir el medi ambient.

-Tenim una subvenció d’uns 6000€ per crear una ruta ambiental al riu Mèder de descoberta d’animals, fauna, respecte per l’entorn, etc.

URBANISME, OBRES, SERVEIS, HABITATGE I MOBILITAT

-Necessitem els vostres vots per ser més forts a la Diputació i el Consell Comarcal per d’entre d’altres temes, resoldre bé la comunicació amb Vic, pel què fa al pas per Sentfores-La Guixa, la incorporació a la C-17 i a l’Eix Transversal. Hem treballat amb moltes alternatives possibles i viables per a la connexió amb Vic i el pas per Sentfores-La Guixa i lluitarem al màxim per una solució lògica.

-Estem a punt de rebre l’Estudi de la mobilitat urbana subvencionat per la DIBA, amb 3 grans eixos: fomentar els espais del nucli antic per a vianants, marcar bé les rutes escolars cap a l’Escola actual i la nova i fer-les més segures i reduir la velocitat en alguns punts problemàtics d’alguns carrers.

-Sol·licitarem la millora de l’encreuament del trencant de Sant Sebastià a la Roureda a efectes de reduir la perillositat del tram. Millorarem el drenatge de la cuneta de l’entrada del poble.

-Un cop resolta la ubicació de la parada del bus, estudiarem amb l’empresa concessionària del servei la millora i augment dels horaris de la línia, i la possibilitat de bonificació a les persones vulnerables.

-Conjuntament amb Llumprimer analitzarem diferents formules per intentar millorar el transport municipal a diferents nivells per promoure el transport sostenible. Des d’una APP o grups de difusió per compartir vehicles, el servei a demanda, cotxes per hores, etc.

-Des de principis de mandat que ens vam adherir a un pla comarcal de carrils bici que hauria de rebre fons europeus, la intenció és poder fer un bon carril bici mediambientalment equilibrat i segur per anar fins a Vic, i un altre per anar de la piscina municipal fins al poble i fins a la pista poliesportiva.

-Vam aconseguir l’itinerari de vianants a la carretera de Muntanyola. Estem a punt de resoldre amb la Diputació la correcció de l’enllumenat que hi va posar que no complia normativa, i treballarem per poder-lo allargar fins al final del terme, abans de l’Aliberch.

-Estem estudiant la creació d’un nou camí a peu i en bicicleta des de la zona de sobre el riu on hi havia l’Àrea d’Emergència de Residus, fins al Roure Gros, respectant el terreny.

-Estudiarem a fons les millors possibilitats per a la gestió de l’aigua al poble, ens agradaria que fos pública però buscarem la millor relació contractual possible.

-Tenim una subvenció parcial per a la millora de la canonada de la Font Gran i buscarem els recursos que falten per poder fer l’obra.

-Continuarem amb els estudis iniciats per aprofitament màxim de l’aigua i promourem la instal·lació de dipòsits de captació públics i privats bonificats. Pla per mitigar i reduir les fuites d’aigua i implementar altres millores com els comptadors digitals.

-Estem a punt de fer les obres que resoldran el tall d’aigua anual que hi havia cada cop que es netejava el dipòsit de Ventallola i pendents d’altres subvencions demanades.

-A través del Consell Comarcal i l’ACA estem a punt de realitzar les obres de millora de la Depuradora per un valor de 265.985€.

-Hem aconseguit un conveni amb l’empresa Plastin per a la cessió gratuïta durant 25 anys de la nau de Llaudet davant els dipòsits del carrer del Sol. Les obres d’adequació estan a punt de començar i serà el nou nou magatzem de la brigada, ja que tenim dèficit d’espais de magatzems municipals.

-Hem començat a estudiar l’adquisició d’un nou vehicle per a l’Ajuntament, i estem cercant subvencions i la millor opció.

-Hem identificat els habitatges buits del poble i vam fer el pla d’habitatge jove, però caldrà seguir lluitant per tal d’aconseguir pisos de lloguer social, especialment per a joves, és un tema molt complicat però molt important alhora.

-Hem aconseguit que la SAREB acabi els pisos de la plaça Nova, a més d’estar negociant la cessió d’alguns habitatges del poble amb aquest “banc dolent”, amb l’ajuda del senador Reniu, que encara no donem per acabada.

-Volem millorar els carrers, principalment hem identificat que cal enquitranar i ampliar voreres i fer d’altres millores prioritàriament al carrer del Sol, Mancomunitat, Verdaguer i Avinguda Benestar. Tenim identificades les mancances i les millores que es podrien implementar en diferents carrers i punts del nucli urbà. I procurarem soterrar o trenar cables elèctrics que ocasionen problemes en diferents punts.

-Enderrocarem can Garrapo i ampliarem així l’encreuament entre el carrer del Puig i el carrer del Sol.

-Quan tinguem acabat l’estudi del clavegueram subvencionat per la DIBA implementarem les mesures necessàries per millorar-lo.

-Continuarem amb el servei de neteja dels equipaments municipals amb un contracte reservat a Centres Especials de Treball que hem implementat a mig mandat i analitzats els resultats n’estudiarem l’optimització o ampliació per tenir els equipaments amb les millors condicions possibles.

ENSENYAMENT I LLEURE

–Després de l’assoliment històric del finançament per a la nova Escola, amb més de 4 milions de pressupost, i d’haver lliurat al Departament les peticions de la comunitat educativa, vetllarem per tal que les fases del procés fins a poder-la inaugurar siguin el més àgils possibles. Al tenir la pista poliesportiva tan a prop ens estalviem la construcció d’una pista al pati de l’escola i podrem fer d’altres millores a l’edifici. El pati serà obert fora de l’horari lectiu com un espai més per a tota la població per passejar, jugar, etc.

-Hem demostrat que l’Ajuntament, l’Escola i l’AFA poden treballar junts i de manera fluida, i hem aconseguit una confiança màxima que cal mantenir ferma. Units som imparables. Continuem avançant!

-Hem aconseguit un conveni amb el Bisbat per gaudir de més espais propers a l’escola fins que tinguem el nou edifici. Tenim un model educatiu avantguardista que ens aporta moltes famílies que venen a viure al poble. Mentre el poble pugui continuar creixent amb el planejament urbanístic vigent (màxim uns 2200 habitants) i els serveis garantits, això significa més IBI i més recursos per al municipi per poder mantenir els serveis deficitaris i la qualitat de vida.

-Posarem tot el que calgui de la nostra part per garantir el servei de menjador escolar tal com s’ha fet fins ara, amb els canvis que es volen implementar legislativament que de moment estan prorrogats, però que en un futur podrien fer perillar un menjador de proximitat. Si cal ho vehicularem a través de l’Ajuntament.

-Vetllarem per tal que les activitats extraescolars tinguin el suport i equipaments adequats per poder-se realitzar.

-Tenim acordada amb el paraigües comú d’altres administracions locals, la creació d’una Escola de Música Municipal que pretén ser intergeneracional.

-Llar d’infants: Un cop aprovada la contractació del nou servei vetllarem pel seu bon funcionament, el manteniment de l’edifici i la promoció de les matriculacions d’un servei deficitari econòmicament però indispensable i fonamental per al poble, que s’ha de cuidar. Continuarem fomentant la bona coordinació amb l’Escola El Roure Gros.

-Farem un estudi per municipalitzar el Casal d’Estiu, comptant amb la col·laboració i entesa amb el Mikofilós per garantir la continuïtat i seguretat del servei.

ESPORTS

-Un cop inaugurada la nova piscina municipal amb una gran part subvencionada, buscarem el finançament per a seguir amb les millores a l’espai i els accessos. Entrada nova per dalt amb vestidors, wc, un bar restaurant concessionat i terrassa amb possibilitat d’obrir tot l’any. Repensarem els usos de la pista vella i els vestidors, i si cal posarem a participació ciutadana la possibilitat de fer-hi pista de pàdel, skate park o altres equipaments lúdics o esportius.

-Després d’haver arreglat la coberta de la pista poliesportiva, estan a punt de redactar-nos el projecte per al tancament parcial de la pista que continuarà millorant temes climàtics, de condensació i acústics amb una subvenció extraordinària de 15.000€ que hem aconseguit. I estem estudiant amb l’ACA un nou accés des de la passera del riu a sota l’actual escola per connectar a peu i amb bicicleta al costat dels horts per arribar ràpidament i amb seguretat a la pista i a la zona de la nova escola.

-Camp de futbol d’herba artificial i obert al poble. Amb una subvenció extraordinària de 15.000€ que hem aconseguit estan a punt de fer-nos el projecte per substituir l’herba, i fer millores en l’enllumenat. També un estudi d’optimització dels costos energètics i de reg.

-Un cop aconseguides les cistelles de bàsquet noves a la pista poliesportiva continuarem millorant l’oferta de diferents esports que es puguin practicar en equipaments del poble com vòlei, tennis o més pistes de petanca per tal que es puguin fer tornejos.

-Farem un Punt Bici, estació d’autoreparació i manteniment de bicicletes pública. Seguirem col·laborant amb les entitats esportives amb la política de simplificar-los al màxim l’obtenció d’ajudes econòmiques i vetllant per la bona difusió dels esdeveniments i el manteniment dels equipaments. Així com cedint-los espais de magatzem.

JOVENTUT, GENT GRAN, BENESTAR SOCIAL, SANITAT, IGUALTAT I FEMINISMES

-Continuarem amb la política d’Igualtat i Feminismes engegada a partir de la regidoria pròpia del tema i les campanyes habituals amb la col·laboració de la Mancomunitat. Riuprimer Municipi Feminista!

-Estem a punt de dotar amb canviadors de bolquers els equipaments que acullen més sovint a famílies amb nadons.

-Manteniment de tots els serveis socials existents i valoració de l’ampliació o serveis determinats segons les necessitats que sorgeixin.

-Insistirem amb l’ampliació o modificació de l’horari del pediatre.

-Amb una subvenció obtinguda realitzarem cursets de primers auxilis.

-Continuarem dotant el Casal de la Gent Gran de recursos i suport personal, amb la treballadora dinamitzadora fent un esforç econòmic important.

-Estudiarem la possibilitat de fer un Centre de Dia amb places de residència per gent gran a l’actual escola quan tinguem feta l’escola nova, amb un model concessionat.

-Continuarem afavorint l’autogestió del Casal el Puig i la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament. Així com les relacions intergeneracionals entre gent gran i gent jove.

-Tenim l’experiència d’haver liderat i gestionat bé una crisi sanitària sense precedents i vetllarem per tal de tenir un pla de prevenció i pla de xoc a punt per si es donés un nou cas similar, posant sempre per davant l’atenció a les persones.

-Hem aprovat el nou pla de joventut, apostem per les polítiques de joventut amb el manteniment de moltes hores d’atenció juvenil fent un esforç econòmic. Hem renovat l’espai del punt jove per dins amb una subvenció i vetllarem pel seu manteniment adequat, potenciant si cal els usos del local.

-Hem empoderat la participació juvenil en diferents aspectes de la població, i la cogestió de les activitats per part del Consell de Joventut.

-Intentarem adquirir l’edifici de Can Miquel per a fer-hi un Ateneu Cultural amb espai de bar restaurant obert també a la plaça de l’Església, i pisos de lloguer social per a col·lectius vulnerables.

-Continuarem promovent els cursos de català per a nouvinguts amb el suport de la Mancomunitat. Les noves persones empadronades rebran periòdicament una xerrada i una guia: “Coneix Riuprimer”.

CULTURA, FESTES I PATRIMONI

-Continuarem amb la línia d’oferir suport econòmic i logístic a  les entitats del poble simplificant el màxim els tràmits per aconseguir subvencions. I oferint espais a les entitats com despatxos o arxius a la Casa de Cultura.

-Donarem el màxim suport a la Comissió de Festes, ja que per nosaltres és molt important lo cogestió i l’empoderament ciutadà. Intentarem fomentar una visió de l’oci nocturn de manera positiva, vetllant per la seguretat, la salut i la igualtat. I continuarem amb el Consell Municipal de Cultura per seguir potenciant els projectes que n’han sortit com Ràdio Riuprimer i el col·lectiu d’artistes que han creat el camí de vida a la Font Gran.

-Amb a subvenció que hem aconseguit per a la divulgació de la memòria històrica local, difondrem i dignificarem la memòria de diversos aspectes relacionats amb la Guerra Civil, el Franquisme i la mal anomenada Transició Democràtica.

-Fundarem un Patronat per a la dinamització i promoció de les visites guiades a l’Ermita de Sant Sebastià, continuarem dignificant la memòria de la Guerra de Successió ampliant l’oferta turística i cultural en col·laboració amb la propietat, els administradors i altres administracions locals, i procurarem que hi arribi la corrent elèctrica i que es faci l’estudi d’usos amb possibilitat de bar restaurant i Centre d’Interpretació Històric.

-Un cop augmentades les publicacions de llibres de temes locals amb el llibre dels bolets de Riuprimer, ens centrarem ara en donar suport al Grup de Fotografia històrica del poble per poder gaudir de l’Arxiu fotogràfic en línia i si escau, publicar-ne un llibre.

-Continuarem amb el programa “Un Casal de Cinema”, i a partir del setembre crearem el Cineclub Riuprimer per a petits i grans, amb finançament subvencionat garantit per tenir continuïtat.

-Vetllarem per la conservació del patrimoni, especialment el que es troba al món rural. Crearem una ruta de les barraques de pedra seca i portarem al poble l’exposició “Tota pedra fa paret: la pedra seca a Catalunya”, entre d’altres.

-Farem un calendari anual per a tots els veïns i veïnes amb fotografies històriques i la previsió de totes les festes, actes culturals i esdeveniments importants.

-Tenim una subvenció per fer recerca i per poder difondre bé el Jaciment Paleontològic dels Esbornacs (Les Costes Males).

-Cercarem una subvenció per a fer el Documental sobre les Caramelles de Riuprimer del qual ja tenim molta documentació i part de la feina feta.

COMERÇ, TURISME, FIRES, I DESENVOLUPAMENT LOCAL

-Hem fet un treball de camp detectant necessitats per als emprenedors, autònoms, etc i farem un espai de Coworking Municipal a la Casa de Cultura per al qual ja tenim possibilitats de trobar subvencions.

-Formem part del territori Leader i estem amb l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, que del 2023 al 27 prioritzarà les línies de subvencions per al desenvolupament econòmic a autònoms, petites empreses i microempreses. També a través del servei d’SDL de la Manco, intentarem donar el màxim suport als autònoms i petites empreses a l’hora de demanar i justificar les subvencions i reduir la burocràcia.

-Tenim a punt d’implementar el Pla de dinamització comercial, subvencionat per la DIBA a tots els municipis de la Manco.

-Hem parlat amb Vic Comerç i si els nostres comerços ho desitgen ens adherirem a la Targeta Urbana de Vic Comerç que ens pot beneficiar com a poble i als nostres establiments.

-Farem difusió dels comerços, recursos turístics, la marca Botifarra de Riuprimer, esdeveniments i fires, etc, a les tanques i/o parets de la Pista Poliesportiva i del Camp de Futbol Municipal.

-Estudiarem la rebaixa de les taxes d’escombraries als comerços i continuarem no aplicant taxes a les terrasses dels bars.

-Estudiarem la possibilitat de fer una sortida pel sud del polígon industrial cap a la carretera i l’ampliació de la zona industrial, així com la recerca de subvencions amb fons europeus per a possibles trasllats de tallers del nucli urbà a zones industrials.

-Continuarem potenciant les fires del poble a nivell comercial i turístic.

-Demanarem conjuntament amb la Xarxa de Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat, la catalogació com a Festa Tradicional d’Interès Nacional per a la Festa del Segar i el Batre.

-Estem a punt de presentar la Ruta de les Llegendes de Riuprimer amb el Joc del Bandoler Gira-Rocs, un producte turístic de nova creació subvencionat totalment per la DIBA que fa un recorregut pel poble i elements patrimonials.

PARAULES CLAU, ELS NOSTRES COMPROMISOS AMB EL POBLE: Honestedat, Participació, Transparència, República, Cogestió, Perspectiva de gènere, Empoderament ciutadà.

Enllaç al programa comarcal d’ERC Osona: https://locals.esquerra.cat/osona/programa-electoral


Campanya 2019

Programa electoral versió curta en PDF, el podeu veure clicant aquí.

Programa electoral, versió completa en PDF, el podeu veure clicant aquí.

PROGRAMA ELECTORAL IPR-AM RIUPRIMER. ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Les persones que formem part del grup Independents per Riuprimer – Acord Municipal, som un conjunt de gent que estem al servei del poble perquè l’estimem. Treballarem pel poble i amb el poble, i serem un consistori plenament obert a la ciutadania.

Volem empoderar a la població, facilitar el diàleg a través de diferents mecanismes, missatges de telefonia mòbil, comunicació escrita (butlletins, revistes, etc), i una trobada mensual amb l’alcalde fora de l’ajuntament; l’espai “Fes un cafè amb l’alcalde”. Transparència, comunicació i proximitat amb democràcia directa seran valors essencials de la nostra manera de treballar pel poble.

Us volem demanar que ens feu confiança i ens voteu, el fet de ser l’únic partit encara justifica més aquesta confiança i tota la ciutadania heu d’estar amatents al què fem des de l’equip de govern, per tant, tots sereu cridats a participar de les decisions i fer que el poble funcioni millor. El vostre vot és molt important per tal de tenir la màxima representativitat i força també en institucions supramunicipals com la Mancomunitat La Plana, el Consell Comarcal d’Osona o la Diputació de Barcelona. No us quedeu a casa i el 26 de maig fem més poble! Moltes gràcies!

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS, HISENDA i TRANSPARÈNCIA

-Elaborarem un codi ètic, de bon govern i de conducta.

-Promourem la participació ciutadana, de forma efectiva, a través de diferents accions:

-Passarem comptes: Assemblea oberta a tota la població de l’equip de govern cada mig any.

-Pressupostos participatius. Aplicarem en el pressupost el resultat de la participació ciutadana fent una partida de pressupost participativa per al tema que decideixi el poble.

-Durem a terme diferents projectes participatius, en què el poble es pugui implicar directament i de manera efectiva en la presa de decisions.

-Impulsarem la Cogestió amb les entitats del poble. I crearem la campanya “Coneix les nostres entitats”.

-Elaboració del Pla de voluntariat. Promoure el voluntariat al poble. Lligat a la coresponsabilitat. (Gent gran, parelles lingüístiques, banc de temps i recursos, etc.).

-Continuarem sense apujar els impostos ni les taxes existents més enllà de l’IPC sempre i quan això permeti l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament. Treballant amb contenció.

-Farem costat a l’anhel expressat molt majoritàriament per la població de Santa Eulàlia de Riuprimer de fer efectiva la República Catalana, en la mesura de les nostres possibilitats. Poble a poble i persona a persona construïm entre tots el nostre futur en una república lliure.

JOVENTUT

-Treball de detecció de les necessitats dels joves per tal d’elaborar una estratègia en matèria de joventut. Conjuntament amb la Mancomunitat La Plana, el Consell de Joves de Riuprimer, el Consell Comarcal, etc.

-Foment de la participació juvenil en diferents aspectes de la població. I col·laboració amb el Consell de Joves de Riuprimer. Promourem un espai de trobada pel jovent.

-Impuls d’una Brigada Jove durant les vacances d’estiu per fer feines en diferents àmbits.

-Remodelació de local del jovent (espai diàfan) per optimitzar els seus espais amb perspectiva de gènere i millorant l’equipament.

-Millorarem el parc infantil i la zona d’esbarjo de la Plaça Nova i procurarem fer un nou parc infantil.

CULTURA, FESTES I PATRIMONI

-Paraigüa general que faciliti les activitats populars i aquelles activitats promogudes pels veïns i les entitats del poble (festes de carrers, activitats de la festa major organitzades per les entitats, etc.).

–Impulsarem la creació del Consell Municipal de la Cultura i de la Comissió de Festes.

-Intentarem satisfer les demandes de totes les entitats i col·lectius del poble i poder-los oferir espais de reunió, arxiu, etc.

-Promoció i dinamització d’activitats de cultura popular: Sardanes, geganters, etc. I especialment promoure-la entre la canalla i el jovent de manera participativa i integradora. Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats que hi estiguin vinculades. I afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans.

-Fomentarem i donarem suport a la creació artística: Projecte cultural al  camí de la Font Gran conjuntament amb el col·lectiu d’artistes del poble. Entre d’altres.

-Impulsarem la recerca sobre la història local, especialment de les dones que han format part de la identitat del municipi i en facilitarem la difusió. Col·laborarem amb el Grup de Fotografia històrica del poble. I procurarem augmentar les publicacions d’història local.

-A partir del Mapa del Patrimoni Cultural i Natural que ens està elaborant la Diputació de Barcelona, desenvoluparem les línies estratègiques per a la promoció turística i cultural.

-Adhesió a la Xarxa de Cinema Comarcal, cineclub per petits i grans al poble.

MEDI AMBIENT, TERRITORI I MON RURAL

-Creació de la Taula de debat del Món Rural amb la participació dels habitants i agents implicats del territori. Pla de de camins,  posada al dia de la senyalització de les cases de pagès, fibra òptica, deixalles, seguretat, i tot allò que preocupi a la gent del nostre territori.

-Campanya de conscienciació i sensibilització per la problemàtica dels excrements dels animals domèstics.

-Cap a un municipi energèticament eficient i el màxim possible renovable.

-Auditarem les despeses energètiques dels pressupostos municipals en matèria de subministraments i elaborarem un pla estratègic de millora i estalvi energètic.

-Promourem, allà on sigui adient, la instal·lació d’energies renovables en terrenys o instal·lacions públiques.

-Establirem criteris ètics, socials, de gènere i  mediambientals en les compres de béns i serveis municipals.

-Farem un estudi per a millorar l’ús i l’eficiència de l’àrea d’aportació de residus.

-Adhesió al programa Europe’s clean up day de neteja dels entorns.

-Tenim el finançament per la via verda (itinerari de vianants) a la carretera de Muntanyola, i procurarem ampliar-lo amb una anella verda que pugui recórrer bona part de la població.

URBANISME, OBRES I SERVEIS

-Elaboració d’un pla d’habitatge social (especialment per a la gent més jove). Volem que el nostre jovent tingui opcions de quedar-se a viure al poble.

-Estudi per intentar millorar el transport municipal. Servei a demanda.

-Promoure el transport sostenible (compartir vehicles) a través d’un aplicatiu.

-Estudi de la mobilitat, fomentant els espais especialment del nucli antic per a ús peatonal i veïnal.

-Millora i manteniment dels carrers, la neteja viària i supressió de barreres arquitectòniques.

ENSENYAMENT I LLEURE

-Vetllarem per tal que l’edifici de la nova escola sigui una realitat com més aviat millor, amb totes les parts implicades, i promovent una participació de la comunitat educativa i de la ciutadania en general en el seu projecte d’elaboració. Fins que no sigui una realitat, ens preocuparem del manteniment i les necessitats de l’escola actual. Confiança renovada per millorar les relacions entre l’Ajuntament i tota la comunitat educativa, junts som imparables.

-Donarem tot el suport possible per al manteniment del servei de la Llar d’Infants.

-Suport i impuls  al Casal d’estiu.

-Farem un estudi per a la creació, suport i dinamització d’un Esplai.

ESPORTS

-Arreglarem la coberta de la pista poliesportiva, i estudiarem altres millores per a l’espai com ara els accessos.

-Farem millores a la piscina municipal, i farem un estudi per ubicar-hi un bar-restaurant per oferir-lo en concessió dinamitzant l’espai i allargant la temporada d’ús de la piscina. També intentarem millorar els accessos a la piscina i repensar els usos dels antics vestidors i pista esportiva.

–Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius.

BENESTAR SOCIAL I SANITAT

-Manteniment de tots els serveis socials existents i valoració de l’ampliació o serveis determinats segons les necessitats que sorgeixin.

-Vetllarem per l’ampliació de l’horari del pediatra a la tarda.

COMERÇ, TURISME, FIRES, DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ ECONÒMICA

-Elaborarem i posarem en marxa el Pla de Dinamització Comercial. Potenciarem i defensarem el comerç de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.

-Estudiarem la possibilitat de crear una marca de producte local.

-Recuperarem la Fira del fredeluc

-Recuperarem les visites a l’ermita de Sant Sebastià, i potenciarem els itineraris entorn a la Ruta 1714, el Camí Oliba, i les visites al museu de l’Església Parroquial. I promourem els itineraris a espais històrics i d’interès etnològic.

-Potenciarem la part firal de la Festa del Segar i el Batre, i amb col·laboració de la Xarxa de Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat, estudiarem la creació d’un espai al poble permanent de difusió del patrimonial rural.

–Fomentarem, mantindrem i si podem ampliarem: Incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat. Així com també incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.

-Estudiarem el pagament flexible d’impostos i taxes municipals

GENT GRAN

-Dotarem el Casal de la Gent Gran de més recursos i suport personal, amb una treballadora dinamitzadora, un estudi d’usos i un pla de futur.

-Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament.

-Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove.

—————————————————————————————————————————————–

Campanya 2015:

Programa electoral 2015 en pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s